Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Brodnicy

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały Zamiejscowe / IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Golubiu - Dobrzyniu /

Treść strony

 

Lokalizacja

ul.Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Przewodniczący wydziału

SSR Krzysztof Rogalewicz
pokój nr 31
tel. (56) 682-35-31

 

Sekretariat

Kierownik Sekretariatu - Ewa Kruczyńska-Reklin
pokój nr 32
tel. (56) 682-35-35

email: ksiegi@golubdobrzyn.sr.gov.pl

 

Przyjmowanie interesantów

pokój nr 33

tel. (56) 682 35 32,  (56) 682 35 33

fax (56) 682 35 64

poniedziałek: 7:15 - 18:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

 

Właściwość miejscowa

Miasta: Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie oraz gminy: Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Radomin, Zbójno.

 

Właściwość rzeczowa

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu.


I.Wnioski o wpis prawa własności na podstawie:
1.Umowy:
- sprzedaży,
- zamiany,
- darowizny,
- zniesienia współwłasności,
- działu spadku.


2. Orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych:
- postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
- postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
- wyrok w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
3.Decyzji administracyjnych:
- o wywłaszczeniu,
- o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.
II.Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:
- umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
- decyzji administracyjnej,
- umowy sprzedaży użytkowania wieczystego.
III.Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:
- służebności,
- użytkowania,
- hipoteki,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
IV.Wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
V.Wnioski o ujawnienie:
- prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu,
- roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
- roszczenia wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez właścicieli lub wieczystych użytkowników,
- roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności

 
 
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2013-01-29 11:53

Informacje Sądu Okręgowego

2011.03.11 09:02

Kontakt

Informacja z SR Brodnica

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Brodnicy

  ul. Sądowa 5

  87-300 Brodnica

  NIP: 874-14-50-628

 • Dane kontaktowe:

  Biuro Obsługi Interesantów

  tel. +48 56 49 41 709
  fax +48 56 49 41 758

  e-mail: poi@brodnica.sr.gov.pl

 • Godziny pracy kasy Sądu:

  poniedziałek - piątek: 730 - 1400

  w ostatnim dniu miesiąca do godz. 1300

 • Godziny pracy Sądu:

  poniedziałek: 715 - 1800

  wtorek - piątek: 715 - 1515

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Brodnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony