Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Brodnicy

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały Zamiejscowe / VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Golubiu - Dobrzyniu /

Treść strony

VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu

 

Lokalizacja

ul.Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Przewodniczący wydziału

SSR Miłosz Rusiecki
pokój nr 29
tel. (56) 682 35 29

 

Sekretariat

Kierownik sekretariatu - Aleksandra Ziółkowska

pokój nr 5
tel. (56) 682 35 04

email: rodzinny@golubdobrzyn.sr.gov.pl

 

Przyjmowanie interesantów:

pokój nr 5

tel. (56) 682 35 05

fax (56) 682 35 63

 

poniedziałek: 7:15 - 18:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

 

Właściwość miejscowa

Miasta Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie oraz gminy: Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Radomin, Zbójno.

 

Właściowść rzeczowa

 1. W postępowaniu procesowym:
- alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
- ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
- zaprzeczenie ojcostwa,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami


2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
- przyspobienia,
- pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
- zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
- przywrócenie władzy rodzicielskiej,
- ustanowienie opieki nad małoletnim,
- ustanowienie kuratora dla małoletniego,
- wydanie dziecka,
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
- zezwolenie na wydanie paszportu dla małoletniego,
- rozstrzgnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
- umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
- ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
- ustalenie kontaktów z małoletnim,
- umieszczenie małoletniego w szpitalu psychiatrycznym bez zgody


3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
- zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
- ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- nakazanie wypłacenie wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
- ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu 
psychiatrycznym bez zgody,
- sprawy zabezpieczenia alimentów,
- nadanie klauzuli wykonalności


4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:
- o demoralizację,
- o czyny karalne.

 
 • data wytworzenia: 2013.01.01
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2013-01-29 11:48

Informacje Sądu Okręgowego

2011.03.11 09:02

Kontakt

Informacja z SR Brodnica

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Brodnicy

  ul. Sądowa 5

  87-300 Brodnica

  NIP: 874-14-50-628

 • Dane kontaktowe:

  Biuro Obsługi Interesantów

  tel. +48 56 49 41 709
  fax +48 56 49 41 758

  e-mail: poi@brodnica.sr.gov.pl

 • Godziny pracy kasy Sądu:

  poniedziałek - piątek: 730 - 1400

  w ostatnim dniu miesiąca do godz. 1300

 • Godziny pracy Sądu:

  poniedziałek: 715 - 1800

  wtorek - piątek: 715 - 1515

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Brodnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony