Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Brodnicy

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności / Ogłoszenia w sprawach /

Treść strony

I Ns 141/18

I Ns 141/18

 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 30 lipca 2018r. Sąd Rejonowy w Brodnicy w sprawie INs 141/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłym w dniu 4 lutego 2018r. Januszu Nowakowskim s. Henryka i Jadwigi, pesel 63111001573, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Brodnicy, ulica Karbowska 11a/25.Spis inwentarza sporządził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska.

W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć: osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy ( art. 637 § 1 kpc), a  w szczególności zgłaszać  przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-07 12:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-07 12:24

I Ns 181/17

„W Sądzie Rejonowym w Brodnicy, Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 181/17 z wniosku Stanisława Szymańskiego i Jadwigi Szymańskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Łapinożu, gm. Osiek oznaczonej nr działki 397, o powierzchni 1.96.00 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW TO1B/00013706/6. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w posiadaniu Stanisława Szymańskiego i Jadwigi Szymańskiej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sad stwierdzi nabycie własności przedmiotowej nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-09 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-30 08:53

I Ns 191/18

OGŁOSZENIE

 

         Do Sądu Rejonowego w Brodnicy, I Wydział Cywilny został złożony wykaz inwentarza po zmarłej Irenie Bednarskiej, który został zarejestrowany pod sygnaturą akt I Ns 191/18.

 

         Wykaz inwentarza złożył Henryk Brodarski, zamieszkały 41-500 Chorzów, ul. Cieszyńska 22/8.

 

         Irena Bednarska, córka Jana i Apolonii zmarła dnia 11 grudnia 2017 roku, jej ostatnim miejscem zwykłego pobytu było Górzno.

 

         Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

         Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-09 00:00

Informacje Sądu Okręgowego

2011.03.11 09:02

Kontakt

Informacja z SR Brodnica

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Brodnicy

  ul. Sądowa 5

  87-300 Brodnica

  NIP: 874-14-50-628

 • Dane kontaktowe:

  Biuro Obsługi Interesantów

  tel. +48 56 49 41 709
  fax +48 56 49 41 758

  e-mail: poi@brodnica.sr.gov.pl

 • Godziny pracy kasy Sądu:

  poniedziałek - piątek: 730 - 1400

  w ostatnim dniu miesiąca do godz. 1300

 • Godziny pracy Sądu:

  poniedziałek: 715 - 1800

  wtorek - piątek: 715 - 1515

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Brodnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony