Komunikat dot. zakupionych e-Znaków

K O M U N I K A T

 Kasa Sądu Rejonowego w Brodnicy informuje, iż nie dokonuje zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 21 marca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 408)  zmienione rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości z dnia  22 czerwca 2016 roku (Dz. U.  z 2016 r. poz. 948) , które stanowi  akt wykonawczy do ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r.  o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych (tj.  Dz. U.  z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293), o którym  mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości  nie dokonuje  zwrotów środków w przedmiotowym  zakresie z uwagi na fakt, iż ww. przepisy nie przewidują takiej możliwości.

Rejestr zmian dla: Komunikat dot. zakupionych e-Znaków

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
b/d