Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Brodnicy

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności / Ogłoszenia w sprawach /

Treść strony

I Ns 161/17

Sygn. akt I Ns 161/17                                                                                                                                                       

 Brodnica,  dnia 14 września 2017 roku

 

OGŁOSZENIE

 

            W dniu 14 wrzesnia 2017 roku Sąd Rejonowy w  Brodnicy w sprawie I Ns 161/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłym w dniu 15 marca 2017 roku Józefie Suchoparskim, urodzonym 03.01.1958 roku, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Brodnicy, ul. Nowa Kolonia 4 m 8.

Sąd zlecił wykonanie postanowienia  Komornikowi  Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damianowi Stachowskiemu. 

        Poucza się, że w sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć: osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub  zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza przez okres trzech miesięcy.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-14 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-14 10:14

I Ns 66/17

„W Sądzie Rejonowym w Brodnicy, Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 66/17 z wniosku Jarosława Branickiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w Górznie, gm. Górzno, przy ul. Nowe Osiedle 27 oznaczonej nr działki 40/3, o powierzchni 0.1067 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW TO1B/00010127/2. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w posiadaniu Jarosława Branickiego. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przedmiotowej nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

I Ns 863/16

Sygn. akt I Ns 863/16

Brodnica, dnia 28 czerwca 2017 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Brodnicy Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 863/16 toczy się postępowanie o uznanie za zmarłego Zbigniewa Łydki, syna Józefa i Janiny, urodzonego 21 października 1973 roku w miejscowości Skrwilno.

            Wniosek złożyła Janina Łydka, zamieszkała 87- 335 Świedziebnia 41.

            Zbigniewa Łydka zaginął w dniu 5 marca 1998 roku w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia.

            Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu Rejonowego, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.

            Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.

 • opublikował: Artur Klementowski
  data publikacji: 2017-07-03 00:00

I Ns 141/17

I Ns 141/17

OGŁOSZENIE

 

         Do Sądu Rejonowego w Brodnicy, I Wydział Cywilny został złożony wykaz inwentarza po zmarłej Iwonie Krystynie Popławskiej - Żuber, który został zarejestrowany pod sygnaturą akt I Ns 141/17.

         Wykaz inwentarza złożył Dariusz Stefan Żuber, zamieszkały Brodnica 87-300, ul. Paderewskiego 1/6.

         Iwona Krystyna Popławska - Żuber, PESEL 65031305205, zmarłej dnia 23 września 2016 roku, ostatni jej adres to 87-300 Brodnica, ul. Paderewskiego 1/6.

         Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

         Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

         Brodnica, 12 czerwca 2017 roku

 • autor informacji: SSR Mariola Murawska
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Artur Klementowski
  data publikacji: 2017-06-29 00:00

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:02

Kontakt

Informacja z SR Brodnica

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Brodnicy

  ul. Sądowa 5

  87-300 Brodnica

  NIP: 874-14-50-628

 • Dane kontaktowe:

  Biuro Obsługi Interesantów

  tel. +48 56 49 41 708
  tel. +48 56 49 41 709
  fax +48 56 49 41 758

  e-mail: poi@brodnica.sr.gov.pl

 • Godziny pracy kasy Sądu:

  poniedziałek - piątek: 730 - 1400

  w ostatnim dniu miesiąca do godz. 1300

 • Godziny pracy Sądu:

  poniedziałek: 715 - 1800

  wtorek - piątek: 715 - 1515

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Brodnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony